DR NavVeřejné zakázky

 

"Noční stolky"

            

Výzva k podání nabídky docx pdf
Krycí list nabídky docx pdf
Smlouva docx pdf

 


 

"Zahradní altán"

             

Výzva k podání nabídky doc pdf
Krycí list nabídky doc pdf
Smlouva doc pdf
Projektová dokumentace zip

 

 


 

 

"Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu"

             

Zadávací dokumentace docx pdf
Krycí list nabídky docx pdf
Smlouva docx pdf
Příloha ke smlouvě - Specifikace prádla docx pdf

Oznámení o výběru dodavatele